aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Kursy BHP (dolnośląskie)

więcej filtrówmniej filtrów
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 245
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
BHP Instruktor szkolenia stanowiskowego
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 100 zł
Wałbrzyska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT
Wałbrzych
BHP Instruktor szkolenia stanowiskowego
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 100 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Wałbrzyskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Wałbrzychu
Wałbrzych
Bhp na Stanowiskach Robotniczych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 100 zł
JUL-TOM Sp. z o.o.
Oława
BHP na stanowiskach robotniczych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 70 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Pracowników Leśnych "BÓR"
Miłochowice
BHP na stanowiskach technicznych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 250 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Pracowników Leśnych "BÓR"
Miłochowice
Bhp na Wszystkich Stanowiskach Pracy
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 120 do 450 zł
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego" w Legnicy
Legnica
Bhp Okresowe
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 50 zł
NO PROBLEM Agencja Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa BHP i Ochrony P/Pożarowej
Wałbrzych
BHP okresowe dla pracodawców i kierownictwa
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 200 zł
Wałbrzyska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT
Wałbrzych
Bhp Pracodawców i Innych Osób Kierujących Pracownikami
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 500 zł
JUL-TOM Sp. z o.o.
Oława
Bhp Pracodawców Wykonujących Zadania Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Czas trwania: 64 godz.
Cena: 500 zł
JUL-TOM Sp. z o.o.
Oława
Bhp Robotnicze
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 70 zł
Ośrodek Szkolenia Technicznego Sp. z o.o.
Wałbrzych
Bhp Szkolenia Okresowego Pracowników Inżynieryjno-Technicznych
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 500 zł
JUL-TOM Sp. z o.o.
Oława
Bhp Szkolenia Okresowego Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Osób Wykonujących Zadania Tej Służby
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 1000 zł
JUL-TOM Sp. z o.o.
Oława
BHP udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 65 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Wałbrzyskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Wałbrzychu
Wałbrzych
BHP Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 65 zł
Wałbrzyska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT
Wałbrzych
BHP w szkole - każdy wie, ale nie wszyscy przestrzegają i co w związku z tym?
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 70 zł
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy PIKA
Bartoszów
BHP w Transporcie
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 850 zł
AD POWER
Stare Bogaczowice
Bhp Wstępne
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 50 zł
NO PROBLEM Agencja Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa BHP i Ochrony P/Pożarowej
Wałbrzych
Bhp Wstępne Ogólne
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 50 zł
JUL-TOM Sp. z o.o.
Oława
BHP- Administracyjno-biurowy, kierujący pracownikami, pracodawcy
Czas trwania: 8-16 godz.
Cena: od 90 do 120 zł
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
Wrocław
BHP- szkolenie okresowe dla różnych grup pracowników( na stanowiskach robotniczych i administracyjnych)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 100 zł
OKZ w Oławie
Oława
BHP-okresowy
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 50 do 200 zł
OKZ w Wałbrzychu
Wałbrzych
BHP-szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 500 zł
OKZ w Jeleniej Górze
Jelenia Góra
Eksploatacja i kontrola zawiesi
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 250 zł
Ośrodek Kształcenia Kursowego "2 X TAK"
Wrocław
Ergonomia Stanowisk Pracy
Czas trwania: 890 godz.
Cena: 350 zł
Grupa Koncept Sp. z o.o.
Wrocław
GWO FIRE AWARENESS - ochrona przeciwpożarowa w środowisku turbin wiatrowych
Czas trwania: 4,5 godz.
Cena: 650 zł
Global Wind Consulting Sp. z o.o.
Wrocław
GWO First Aid - pierwsza pomoc w środowisku turbin wiatrowych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 900 zł
Global Wind Consulting Sp. z o.o.
Wrocław
GWO Manual Handling - przenoszenie ręczne ładunków w środowisku turbin wiatrowych
Czas trwania: 4,5 godz.
Cena: 650 zł
Global Wind Consulting Sp. z o.o.
Wrocław
GWO Working at Heights - praca na wysokości w środowisku turbin wiatrowych
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1500 zł
Global Wind Consulting Sp. z o.o.
Wrocław
Kurs BHP
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 300 zł
Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
Wrocław
Kurs BHP
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 1700 zł
Instytut Doskonalenia Wiedzy i Umiejętności Sp. z o.o.
Bolesławiec
Kurs BHP
Czas trwania: 4-20 godz.
Cena: od 100 do 500 zł
A1 Polska
Wrocław
Kurs BHP dla pracowników
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 220 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
Świdnica
Kurs BHP dla pracowników i pracodawców
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 150 zł
Głogowski Ośrodek Naukowy w Głogowie
Głogów
Kurs BHP i ppoż. - okresowe dla robotników, mistrzów, brygadzistów i kadry kierowniczej
Czas trwania: 8-16 godz.
Cena: od 100 do 250 zł
OKZ w Ząbkowicach Śląskich
Ząbkowice Śląskie
Kurs przygotowujący do egzaminu Państwowego z kwalifikacji BHP
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 3000 zł
Szkolenia
Wrocław
Kurs służby bhp
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 470 zł
SEKA S.A. Oddział we Wrocławiu
Wrocław
Kursy BHP i Ppoż
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 120 zł
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze
Góra
Metodyka instruktażu bhp na stanowisku pracy
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 140 zł
OKZ w Jeleniej Górze
Jelenia Góra
Metodyka instruktażu BHP na stanowisku pracy
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 700 zł
OKZ w Oławie
Oława
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 260 zł
SEKA S.A. Oddział we Wrocławiu
Wrocław
Metodyka przeprowadzania Instruktażu Stanowiskowego w dziedzinie BHP
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 100 zł
Kozielski BHP Sp. z o.o.
Trzebnica
Minimalne oraz zasadnicze wymagania BHP dla maszyn i innych urządzeń technicznych ( wybrane zagadnienia dot. użytkowania maszyn)
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 75 zł
OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.
Wrocław
Organizacja i metodyka prowadzenia szkolenia w zakresie bhp
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 120 zł
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Legnicy
Legnica
PIERWSZA POMOC I OCHRONA p. pożarowa
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 200 zł
Educross Centrum Szkoleniowe w Legnicy
Legnica
Podstawowy kurs pierwszej pomocy
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 50 do 100 zł
Kozielski BHP Sp. z o.o.
Trzebnica
Praca w strefie zagrożenia wybuchem. ATEX
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 450,00 zł
SAFETY SOLUTIONS
Wrocław
Społeczny Inspektor Pracy
Czas trwania: 14 godz.
Cena: bezpłatnie
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk
Wrocław
Szkolenia BHP
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 78 zł
Centrum Szkoleń Grupy Impel
Wrocław
Szkolenia BHP
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 200 zł
Pro EDU Solutions
Szymanów
Poprzednie
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności